Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2015

windofchange
6784 e482 500
Reposted frommexicomagico mexicomagico via9thoctober 9thoctober
windofchange
1126 94f7
Reposted fromLittleJack LittleJack vianoelya noelya

March 23 2015

windofchange
7451 a663 500
Reposted fromdusz dusz viapolciak polciak
windofchange
Bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie
— Jakub Żulczyk
windofchange
Jesteś rzeczą, która sprawia , że od razu się naprawiam
— Maria Peszek
Reposted fromimpressionante impressionante viacytaty cytaty

March 20 2015

0844 d1de

katuriankaturiankaturian:

This gif is useful for my whole life.  Thank you Mr. Spacey.  

windofchange
Reposted fromsfm sfm viathatwasntadream thatwasntadream
windofchange

Być może jest tak, że każda istota musi podlegać jakiemuś uzależnieniu. Że człowiek zupełnie wyzbyty uzależnień jest niekompletny. Że to naturalne jak oddychanie.

 

— Żulczyk, po prostu
Reposted frompoisonlips poisonlips viaataliaboo ataliaboo

March 17 2015

windofchange
6001 f9d8
Reposted fromimperiumromanum imperiumromanum viafullmoon fullmoon
windofchange
Lubię mieć Cię w łóżku 
— Na krawędzi, s02e04
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
windofchange
Paris Sunset from the Louvre window
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viabalca balca
windofchange
Tęskni się do rzeczy głupich. Nawet wtedy gdy jest się mądrym, wtedy chyba najbardziej…
— Andrzej Stasiuk - Kostek
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianoelya noelya
windofchange

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viamirabelia mirabelia
windofchange
Nie ma mnie tu.
Duch ciało opuścił.
— Mru-mru
Reposted fromrichardm richardm viamirabelia mirabelia
windofchange
3971 7955 500
Pokolenie Ikea Kobiety vol.2
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viacytaty cytaty
windofchange

Po­za tym, czy te­go chce­my czy nie, zaw­sze na coś czekamy. 

— Lolita Pille
Reposted fromButWhy ButWhy vianoelya noelya
windofchange
Twoje nagie ciało powinno należeć tylko do tego, który zakocha się w twojej nagiej duszy.
— Charlie Chaplin
Reposted fromperseweracje perseweracje vianoelya noelya
windofchange
Kiedy ktoś nie docenia Twojej obecności, pozwól mu poczuć, jak to jest bez Ciebie.
4890 fc26
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viasadworld sadworld
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl