Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2015

windofchange
windofchange
8079 8bab 500
Reposted fromjustMeee justMeee viathefirstdrop thefirstdrop
windofchange
Wszystko mnie boli, gdzie byś mnie nie dotknął, to mnie boli. Gdzie byś nie strzelił, to trafisz we mnie.
— Edward Stachura "Siekierezada albo Zima leśnych ludzi"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
windofchange
Najgorzej gdy ktoś, kogo kochasz trafia w samo epicentrum twojego bólu.  Gdy pogodziłaś się już z tyloma rzeczami, a ktoś po prostu rozrywa twoje szwy.  Niechcący.  Gdy jednym gestem, słowem staje się taki jak wszyscy.  Tylko jakoś boli o wiele bardziej.
Reposted fromtereseek tereseek
windofchange
Wszyscy chcą być kochani, więc to dość dziwne, że w tym celu kobiety dla swoich mężczyzn ćwiczą brzuch, uda i pośladki, mężczyźni mięśnie dwugłowe i trójgłowe ramion, a przecież serce to ten mięsień, który czyni człowieka zdolnym do kochania.
— Adamczyk
Reposted fromwstydem wstydem vianoelya noelya
windofchange
Be like snow. Cold but beautiful.
— Lana del Rey
7321 069f 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaguitars guitars
windofchange
Co ma przeminąć, to przeminie. A co ma zranić do krwi zrani.
— M. Bajor
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacytaty cytaty
windofchange
Najbliżsi zadają najboleśniejsze ciosy, te rany nigdy się nie goją. Całkiem przypadkiem, od niechcenia wbijają noże w serce.
— misiaczek95
Reposted frommisiaczek95 misiaczek95 viacytaty cytaty

April 06 2015

windofchange
Możesz być z kimś przez dwa lata i nie poczuć nic szczególnego. Możesz być z kimś przez dwa miesiące i poczuć wszystko. Czas to nie miernik.
Reposted fromzenibyja zenibyja vianastypsychotic nastypsychotic
windofchange
7493 a68f
<3
Reposted frompugul pugul viaInnominate Innominate
windofchange
Życie jest krótkie i byle jakie.
— świąteczna życiówka babci
Reposted fromLOLALO LOLALO viafullmoon fullmoon
windofchange
6920 89bf 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viapolciak polciak
windofchange
Stan z lekka tylko samobójczy
— Witkiewicz
Reposted fromsfeter sfeter viapolciak polciak
windofchange
Minęło wiele miesięcy,  ale mnie nic nie minęło. 
— Edward Stachura
Reposted fromunr-eal unr-eal viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
windofchange
Być samym czystym patrzeniem bez nazwy, 
Bez oczekiwań, lęków i nadziei.
— Czesław Miłosz, To jedno
Reposted fromdrejk-e drejk-e viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
windofchange
1363 d761 500
Reposted frommosiek mosiek viasankastycznie sankastycznie

March 26 2015

windofchange
Musi pani trochę zobojętnieć, uzbroić się psychicznie przeciwko zbyt silnym uczuciom.
— muszę
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viafullmoon fullmoon
windofchange
Słowami też można dotykać. Nawet czulej niż dłońmi.
— Janusz L. Wiśniewski "Samotność w sieci"
Reposted fromnattsu nattsu viamirabelia mirabelia
windofchange
Czuję się jak wybrakowany towar, jakbym zeszła z linii montażowej kompletnie schrzaniona
— Elizabeth Wurtzel "Kraina Prozaca"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl